Trädgårdsskötsel utan bekämpningsmedel

Vi har samlat några bra tips för hur du undviker bekämpningsmedel och samtidigt får en prunkande trädgård där bin och växter trivs.

1. Låt naturen ta plats
Skillnaden på ogräs och prydnadsblommor avgörs av oss människor. Fundera över om du verkligen måste ta bort allt ogräs, många av dessa är bra mat för bina! Varför inte tillåta fler arter i din gräsmatta och låta en del av den bli till en blommande äng?

2. Tänk på växtföljden
Odla inte samma sak på samma plats år efter år. Att variera vad du odlar gör nytta på flera sätt. Det minskar trycket från sjukdomar och skadedjur och näringsförhållandena blir bättre. Olika växtarter har nämligen olika näringsbehov, så variation ger ett mer effektivt näringsutnyttjande och förebygger utarmning av jorden.

3. Använd mekanisk bekämpning
Rensa ogräs för hand. Ta bort ogräset med en hacka eller maskrosjärn, kratta grusgången och låt bli kemikalierna. Börja med ogräsrensningen tidigt på säsongen så blir det mer effektivt, och upprepa under sommaren. Men kom ihåg att spara vissa blommande partier så att bina har mat.För stora partier kan du använda markduk att täcka över med under en säsong och på så sätt kväva ogräset. Använd dig av finmaskigt nät över kålodlingarna. Kål är populärt bland larver från exempelvis kålfjäril, men larverna kan göra stor skada på kålen. Med ett nät håller du larverna borta.

4. Lita på naturen
Att sluta använda kemikalier gynnar också nyttodjuren, alltså djur som livnär sig på skadedjuren. Ett klassiskt exempel är nyckelpigan, som äter bladlöss. Även blomflugans larver livnär sig på bladlöss. Den vuxna blomflugan är dessutom en bra pollinatör och gynnas av samma åtgärder som bina. Med lite tålamod får du alltså gratis hjälp mot skadedjuren och en rikare biologisk mångfald i trädgården.

5. Vattna
En del problem i trädgården kan du lösa med hjälp av vanligt vatten. Har myrorna bosatt sig på fel ställen? Vattna upprepade gånger så flyttar de. Myror gillar nämligen när det är torrt. Med hjälp av en vattenstråle kan du spola bort vissa skadedjur, tex bladlöss, från plantorna – helt giftfritt.

6. Gödsel
Sluta med konstgödsel. Välj istället kompost eller stallgödsel. Det har mindre klimatpåverkan och organiskt material har många positiva effekter för jordens struktur. Använder du egen kompost håller du dessutom näringen i ett kretslopp i din egen trädgård. Ställen där det växer ängsblommor ska inte gödslas alls utan hållas så näringsfattiga som möjligt.

Bekämpningsmedel

Vad gör jag med kasserat bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras varsamt. Om de hamnar fel kan de skada både djur, växter och människor. Lämna in bekämpningsmedlet i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Om medlet lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad det innehåller.

Gör en räddningsinsats

Att plantera bivänliga blommor, köpa mer ekologiskt och sätta upp ett vildbihotell är några exempel på viktiga räddningsinsatser du kan göra för att hjälpa våra hotade vildbin. Med din rapporterade räddningsinsats bidrar du även till medborgarforskning om hur vi kan gynna den biologiska mång­falden. Alla som rapporterar en insats får en påse ängsfröer hemskickad.

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden. Ditt stöd behövs!

Naturskyddsföreningen har officiellt 90-konto

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart