Operation Rädda bina - Inget vi kan vifta bort. Gör en insats idag!

Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna. Det är inget vi kan vifta bort.

Delta i räddningsinsatserna

Årets kampanj är nu avslutad, men det går fortfarande att rapportera in räddningsinsatser.

Byt till ekologiska matvaror för att hjälpa biologisk mångfald

Bytt till eko

10

Välj eko så långt det är möjligt när du handlar!

Bygg ett vildbihotell

Vildbihotell byggda

147

Gör bostäder åt vilda bin – bihotell och sandbäddar.

Gör äng av gräsmattan

Ängar fixade

45

Skapa en blommande äng för bin och fjärilar.

Plantera bivänliga blommor

Bivänliga planteringar

69

Välj blommor som bin och fjärilar gillar.

Varför Operation: Rädda bina?

Läget är akut

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete.

Men du kan göra skillnad

Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser.

Och bidra till forskning

Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats — så långt lagret
räcker. Tillsammans kan vi rädda bina!

Ge en gåva till bina

Du kan ge en gåva till våra små pollinatörer. Pengarna går till arbetet med att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden.

Betala enkelt via Swish eller kontokort.

Naturskyddsföreningen har officiellt 90-konto

Eko gör skillnad!

Större biologisk mångfald

Runt en ekologisk gård finns runt 30 procent fler arter av växter och djur. Bin, humlor och fjärilar trivs dessutom extra bra på ekogården. Faktum är att det kan finnas omkring 50 procent fler arter av humlor, bin och andra pollinerare på den ekologiska gården.

Ingen kemisk bekämpning

Inom det ekologiska jordbruket är det förbjudet att använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det ger mer föda till bina eftersom det finns fler blommor att samla nektar och pollen från.

Fler blommor ger mat åt bina

Ekobonden varierar sina grödor på åkern för att minska skadeangrepp. En varierad växtföljd och vallodling ger fler blommande marker. Utan gifter får gården mer blommande “ogräs” och fler örter kan etablera sig runt åkrarna. Fler blommor gör att bin har lättare att hitta mat under hela säsongen på ekogården.

Utmaning: Välj eko för bina

Nästa gång du handlar: Välj eko så långt det är möjligt. Det vinner både du och bina på.

Rädda bina i skolan

Lärande och skapande skapar förståelse för biologisk mångfald och pollinatörernas betydelse för naturen och maten. Vi har material för skolarbete.

Våra fyra krav till politikerna

Stöd ekologiskt jordbruk

Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen. Vi uppmanar därför riksdagspolitikerna att fatta beslut om ökat statligt stöd till ekologiskt jordbruk och naturbete.

Inga kemiska bekämpningsmedel

Förbjud skadliga bekämpningsmedel

Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. Vilda bin är i många fall ännu känsligare för gifter än honungsbin. Därför kräver vi förbud mot giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.

Gröna ytor för biologisk mångfald

Gör bortglömda gränsytor till blommande marker

Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar. Vi uppmanar regeringen att ge Trafikverket och Svenska kraftnät i uppdrag att gynna bin och andra pollinatörer genom att omvandla en stor del av de vägkanter och kraftledningsgator som de förvaltar till ängar. Det svenska vägnätet innehåller över 20 000 mil vägar och upptar en stor del av Sveriges yta. De har stor potential att bli blommande marker.

Atna aktionsplan för bin i varje kommun

Anta en aktionsplan för bina i varje kommun

Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att förvandlas till blommande marker. Aktionsplanen bör också sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel –
samtidigt som ekologisk mat och naturbete gynnas i den offentliga upphandlingen. Medborgare kan sätta press på sin kommun genom att skriva ett medborgarförslag om att ta fram en aktionsplan för bina!

Så här många räddningsinsatser har vi gjort tillsammans!

Vi gjorde över 10.500 insatser 2019. Nu ökar vi på dessa siffror!
Varje ny insats du gör räknas och ökar möjligheterna för pollinatörer och biologisk mångfald.

Bihotell – Bivänliga blommor – Gör om gräsmattan till äng

Delta i räddningsinsatserna

Byt till ekologiska matvaror för att hjälpa biologisk mångfald

Bytt till eko

10

Välj eko så långt det är möjligt när du handlar!

Bygg ett vildbihotell

Vildbihotell byggda

147

Gör bostäder åt vilda bin – bihotell och sandbäddar.

Gör äng av gräsmattan

Ängar fixade

45

Skapa en blommande äng för bin och fjärilar.

Plantera bivänliga blommor

Bivänliga planteringar

69

Välj blommor som bin och fjärilar gillar.

Bivänliga kommuner

Vår undersökning ”Sveriges bivänligaste kommun 2020” visar hur långt kommunerna kommit i arbetet med att gynna bin och andra pollinatörer.

Blomrika vägkanter

Det finns många vägkanter, som genom att skötas rätt, kan bli vackra, blomrika och gynna många av de insekter som håller på att försvinna idag.

Så kan ditt företag stödja bina

Ni som företag kan göra en viktig insats för våra vilda trädgårdsmästare.
Här finns mer info om hur ni kan engagera hela personalen i
bi-vänliga aktiviteter, bli stödföretag eller ge en gåva.

Partners

Arla Partner logo Rädda bina
Blomsterlandet_logotyp
SPL logo 2013 RGB72DEV
Smakis samarbetspartner Operation rädda bina

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart