Om Operation: Rädda bina

En kampanj med sting

Läget för vilda bin och andra pollinatörer är akut. I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter på väg att försvinna. Matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare.

Vi är alla beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av dem. Operation: Rädda bina lanserades 2019 som ett svar på det allvarliga läget. Genom kampanjen har redan tiotusentals människor engagerat sig för bin och andra pollinatörer. I år sätter vi press på politikerna för att få bort biskadliga kemikalier. När du gör en räddningsinsats för bina bidrar du samtidigt till viktig medborgarforskning. Tillsammans gör vi skillnad för bina!

Bi-drar till ett projekt i medborgarforskning

Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet och samlar in information via räddningsinsatser och enkäter som analyseras i samarbete med forskare vid Lunds universitet. I projektet arbetar vi också med hur kommuner kan arbeta för att gynna pollinatörer.

Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats – så långt lagret räcker.

Våra fyra krav till politikerna

Stöd ekologiskt jordbruk

Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen. Vi uppmanar därför riksdagspolitikerna att fatta beslut om ökat statligt stöd till ekologiskt jordbruk och naturbete.

Inga kemiska bekämpningsmedel

Förbjud skadliga bekämpningsmedel

Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. Vilda bin är i många fall ännu känsligare för gifter än honungsbin. Därför kräver vi förbud mot giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.

Gröna ytor för biologisk mångfald

Gör bortglömda gräsytor till blommande marker

Vi uppmanar regeringen att ge Trafikverket och Svenska kraftnät i uppdrag att gynna bin och andra pollinatörer genom att omvandla en stor del av de vägkanter och kraftledningsgator som de förvaltar till ängar. Det svenska vägnätet innehåller över 20 000 mil vägar och upptar en stor del av Sveriges yta. De har stor potential att bli blommande marker.

Atna aktionsplan för bin i varje kommun

Anta en aktionsplan för bina i varje kommun

Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att förvandlas till blommande marker. Aktionsplanen bör också sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel –
samtidigt som ekologisk mat och naturbete gynnas i den offentliga upphandlingen.

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden.
Ditt stöd behövs!

Naturskyddsföreningen har officiellt 90-konto

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart