Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

Ett av de allvarligaste hoten mot våra bin är användandet av kemiska bekämpningsmedel. Även de medel som inte är direkt dödliga kan påverka binas immunförsvar, sömn, navigeringsförmåga och beteende. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Det är en bi-fientlig politik som borde skrotas.

Kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer!

Jag skriver under för att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinatörer och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Mål: 40.000 underskrifter. Just nu 0

Traktor på ett fält

Våra politiska krav

Regeringen bör tillsätta en ny utredning som tar fram ett förslag på ett nytt skattesystem som, likt det danska systemet, leder till att preparat med negativa effekter på pollinerande insekter beskattas högre. Vi vill se att den nya skatten utformas så att bekämpningsmedel beskattas olika beroende på vilka risker de medför för människa och miljö.

Kemikalieinspektionen bör se över informationen om bi-skadlighet för samtliga godkända verksamma substanser och ta fram en tydligare märkning/varningssymbol av preparat som innehåller någon av dessa substanser.

Bekämpningsmedel odling.

Problemet med bekämpningsmedel idag

Att bekämpningsmedel som skadar bin fortfarande används i Sverige har flera orsaker:

Idag beskattas bekämpningsmedel per kilo, utan hänsyn till hur potenta de är. Det innebär att extremt starka medel som man inte behöver så mycket av för att de ska ha verkan blir billigare att använda än mildare medel. Det här är ett system som i praktiken innebär att det blir billigare att använda väldigt starka bekämpningsmedel med större miljöpåverkan.

Medel som är giftiga för bin förbjuds inte automatiskt, utan får istället instruktioner för hur de ska användas för att minska riskerna.Men bi-skadliga medel hittas regelbundet i ytvatten, alltså på platser där de inte ska finnas, vilket betyder att de sprids vidare i miljön och kan skada pollinatörer utanför åkern.

Då man undersökt bekämpningsmedlens skadeverkan har alltför liten hänsyn tagits till hur medlen påverkar våra pollinerande insekter. Till exempel utvärderas sällan giftighet för andra arter än honungsbin.

Alla effekter undersöks inte. Forskning visar att flera bekämpningsmedel som inte är direkt dödliga ändå kan ha skadliga effekter som inte upptäckts av företaget som ansökt om godkännande. Det kan vara effekter på binas immunförsvar, sömn, navigeringsförmåga och beteende.

Gör en räddningsinsats

Att plantera bivänliga blommor, köpa mer ekologiskt och sätta upp ett vildbihotell är några exempel på viktiga räddningsinsatser du kan göra för att hjälpa våra hotade vildbin. Med din rapporterade räddningsinsats bidrar du även till medborgarforskning om hur vi kan gynna den biologiska mång­falden. Alla som rapporterar en insats får en påse ängsfröer hemskickad.

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden. Ditt stöd behövs!

Naturskyddsföreningen har officiellt 90-konto

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart