Läget för bina är akut

En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Om bina försvinner kan det ge allvarliga konsekvenser för vår framtid. Låt ditt företag göra en insats för bina och den biologiska mångfalden.

Gör skillnad som företag

Tillsammans kan vi skapa de åtgärder som behövs för att rädda våra livsviktiga pollinatörer och som företag spelar ni en viktig roll. Genom att bli stödföretag, ge en företagsgåva eller bli kampanjpartner är ni med och stödjer arbetet för bin och biologisk mångfald.

Ge en företagsgåva

Var med och bidra till Naturskyddsföreningens arbete för bin och bevarande av biologisk mångfald. Som tack erhåller ni ett materialpaket som kan användas i er kommunikation för att visa upp ert engagemang.

Bli stödföretag

Bidra till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen arbetar bland annat för att påverka politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Bli kampanjpartner

För att engagera fler människor för natur, miljö, hållbar utveckling och ökad miljönytta arbetar Naturskyddsföreningen med ett antal kampanjpartners. Tillsammans arbetar vi för att lösa dagens och framtidens utmaningar.

Operation: Rädda bina - Plantera bivänliga blommor.

Tips på vad ni kan göra för att hjälpa bina

Det finns mycket ni som företag kan göra för att hjälpa bina och gynna den biologiska mångfalden. Har ni en innergård kan ni låta en del av gräsmattan förbli oklippt, ni kan plantera bivänliga blommor i balkonglådor och krukor, eller varför inte bygga ett vildbihotell? Se våra tips på viktiga räddningsinsatser eller kontakta oss så berättar vi mer!

Traktor på ett fält

Kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer

Ett av de allvarligaste hoten mot våra bin är användandet av kemiska bekämpningsmedel. Trots det gynnar Sveriges skattesystem i praktiken bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Vi anser att regeringen bör tillsätta en ny utredning som tar fram ett förslag på ett nytt skattesystem som, likt det danska systemet, leder till att preparat med negativa effekter på pollinerande insekter beskattas högre. Vi vill se att den nya skatten utformas så att bekämpningsmedel beskattas olika beroende på vilka risker de medför för människa och miljö.

Får på ekologiskt bete

Välj eko för den biologiska mångfaldens skull

Ekologiskt jordbruk är en viktig pusselbit för att säkra dagens och framtidens matproduktion! Studier har visat att ekologiskt bidrar till fler bin, humlor och fjärilar. Faktum är att ekologiska lantbruk kan ha runt 50 procent högre artrikedom bland pollinatörer som humlor och bin. Inom det ekologiska jordbruket är det dessutom förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel.
Även det bidrar till mer föda till bina då det finns fler blommor att samla nektar och pollen från.

Humla på salvia.

Om Operation: Rädda bina

Operation: Rädda bina är en satsning av Naturskyddsföreningen med målsättningen att öka kännedomen kring binas allvarliga situation och hotet mot den biologiska mångfalden. I år sätter vi extra press på politikerna för att få bort biskadliga kemikalier och driver på för tuffare politiska krav. Genom att bidra med en företagsgåva, rapportera räddningsinsatser, se över ert sortiment, eller inspirera andra kan ditt företag vara med och rädda bina och bevara den biologiska mångfalden.

Vad säger våra kampanjpartners?

“Frågan är självklart angelägen. Den biologiska mångfalden och bina är en förutsättning för oss alla. Utan bina skulle bland annat butikshyllorna se väldigt annorlunda ut.”

Pinar Musadotter, generalsekreterare på ICA Stiftelsen

”Det känns bra för oss på Arla att stötta projekt Operation: Rädda bina eftersom det är avgörande för mjölkproduktionen att insekter och växter lever i ett nära samspel. Det är kanske lite svårt att översätta våra 20 hektar bifodergrödor till antal räddningsinsatser men det viktiga är att insatserna görs.”

Åse Arnbratt, ansvarig hållbar mjölkproduktion på Arla Sverige

”Vi på Smakis har en fantastisk möjlighet att sprida samhällsviktiga budskap på våra förpackningar. Att vi stödjer Naturskyddsföreningen är naturligt då våra Smakisar kommer från naturen. Operation: Rädda bina är på så sätt avgörande för att vi ska kunna tillverka Smakis. Inga bin – Ingen Smakis. Så enkelt, eller allvarligt är det ju faktiskt.”

Mats Lindberg, VD Smakis

“Bamse lär ut att vi måste ta hand om både stora och små vänner för att alla betyder något. Biologisk mångfald är viktigt för alla, och för Bamse vars goda vän Surre är ett bi, i synnerhet.”

Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamse

Vi hjälper dig om du har frågor:

Mockup_webb_ORB2021_foretag_Linda_20210311

Hör av dig till mig om du har frågor om att ge en företagsgåva eller vill bli stödföretag.

Linda Ottosson Kraus
Skicka ett mejl
Tel: 070 – 792 81 76

Linnea Grahn Naturskyddsföreningen Marknad

Hör av dig till mig om du har frågor om kampanjen eller kampanjpartnerskap.

Linnea Grahn
Skicka ett mejl
Tel: 08 – 702 63 13

Mockup_webb_ORB2021_foretag_Linda_20210311

Hör av dig till mig om du har frågor om att ge en företagsgåva eller vill bli stödföretag.

Linda Ottosson Kraus
Skicka ett mejl
Tel: 070 – 792 81 76

Linnea Grahn Naturskyddsföreningen Marknad

Hör av dig till mig om du har frågor om kampanjen eller kampanjpartnerskap.

Linnea Grahn
Skicka ett mejl
Tel: 08 – 702 63 13

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart