Byt till eko – rädda bina

Hoten mot våra bin är många och allvarliga – matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist är några av de största problemen.

Ekologiskt skippar kemiska bekämpningsmedel och skapar fler blommande marker.

Gör en viktig räddningsinsats för bina. Välj eko så långt det är möjligt varje gång du handlar!

Byt till ekologiska matvaror för att hjälpa biologisk mångfald

JA, jag väljer mer eko för att rädda bina:


Jag har tagit del av att mina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.

Mer eko gör livet lättare för bina

Studier har visat att ekologiskt bidrar till fler bin, humlor och fjärilar. Faktum är att ekologiska lantbruk kan ha runt 50 procent högre artrikedom bland pollinatörer som humlor och bin. Det har flera förklaringar. Den växelvisa odlingen och fler blommande “ogräs” på ekologiska gårdar gör att det finns blommor kvar och bina har bättre tillgång till föda under året.

Inom det ekologiska jordbruket är det dessutom förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel. Även det bidrar till mer föda till bina då det finns fler blommor att samla nektar och pollen från.

Ekologiskt jordbruk bidrar till att fler bin och andra pollinatörer kan leva i och kring vårt jordbrukslandskap – det är också en viktig pusselbit för att säkra dagens och framtidens matproduktion! Och inte bara det. Fler pollinatörer bidrar till att många vilda växter kan finnas kvar, som annars riskerar att försvinna. Så samtidigt som du byter till ekologiskt nästa gång du handlar hjälper du till att rädda världens viktigaste bin!

Läs mer på: https://www.naturskyddsforeningen.se/eko-bina

Politiska krav för mer eko

1. Återinför satsningar på ekologiskt inom livsmedelsstrategin. 

Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin innehåller inte längre några ekonomiska stöd för att främja produktion, konsumtion och export av eko, detta trots att målen om 30 procent ekologisk jordbruksareal till 2030 står kvar. Utan riktade stöd till marknadsutveckling riskerar omställningen till ekologiskt att stanna av.

2. Höj stöden till lantbrukare inom ekologisk produktion och för brukandet av naturbetesmarker. 

Gör det mer attraktivt och lönsamt för bönder att öka sin miljönytta och ställa om till mer hållbara jordbruksmetoder, som också gynnar bin, genom att höja ersättningen i jordbrukarstöden.

3. Öronmärk pengar till forskning riktad mot ekologiska metoder. 

I dagsläget finns mycket begränsade forskningsmedel öronmärkta för ekologiska metoder. Agenda 2030 pekar ut ekologiskt jordbruk som ett viktigt redskap för att nå 6 av 17 globala hållbarhetsmål. Riktade medel till metodutveckling av det ekologiska jordbruket är det effektivaste sättet att främja en omställning mot giftfritt i hela jordbrukssektorn.

Handla ekoligiskt - Matkasse

5 viktiga varor som gör skillnad för bina

Du kan enkelt göra en viktig insats för våra hotade bin genom att välja eko och KRAV-märkt i butiken. Vi tipsar om fem ekologiska varor som gör skillnad för bina.

  1. Mjöl
  2. Mandel
  3. Kött och mejeriprodukter
  4. Rapsolja
  5. Päron

Läs mer här: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/5-viktiga-varor-som-gor-skillnad-for-bina

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart